خانه تاسیسات تاسیسات برودتی دانلود کتاب کنترل کننده ها در تاسیسات

دانلود کتاب کنترل کننده ها در تاسیسات

کنترل از لحاظ لغوی یعنی محدود کردن ودر اختیار گرفتن ویا اداره کردن جهت عملیاتی جهت عملیاتی مشخص می باشد ودر علوم فنی به مجموعه عملیاتی گفته می شود تا حتی الامکان بتوالن از لحاظ کمی وکیفی وصرفه جویی در انرژی ونیروانسانی وهمچنین حفاظت وایمنی به یک پارامتر مشخص نائل آمد

(ترمو= حرارت ) و (استات = قطع ووصل ) بنابرین ترموستات به معنی قطع و وصل با تغییر
درجه حرارت است و در صنعت ترموستات وسیله ایست که برای کنترل درجه حرارت یک
سیستم گرمایی یا سرمایی مورد استفاده قرار می گیرد .
به عبارت دیگر ترموستات کنترل کننده درجه حرارت است .
انواع ترموستات هابه دلیل تنوع دراستفاده وبکار گیری از این کنترل کننده ها وبه دلیل
دامنه حدود درجات حرارت در سیسمهای مختلف حرارتی وبرودتی وهمچنین اهمیت
درجه حرارت در ساخت وقطعات ونگهداریاز آنها ومحصولات مختلف تکنولوژی ساخت
و…ترموستات ها را می توان از نقطه نظرهایمختلفی تقسیم نمود .
ترموستات ها از نظر محل نصب، نوع عملکرد، فصل سالی، نوع سنسور، رنج کاری، تعداد
مراحل کار و از نظر حرارت به انواع مختلفی تقسیم می شوند.
از نظرمحل نصب: به انواع اتاقی، کانالی، مستغرق و جداری تقسیم می شوند.
از نظر نوع عملکرد: به انواع قطع و وصلی و تدریجی تقسیم می شوند.
از نظر حرارت: به انواع حرارتی و برودتی تقسیم می گردند.
از نظر رنج: به زیر صفر و بالای صفر تقسیم می شوند.
از نظر تعداد مراحل کار: به یک مرحله ای، دو مرحله ای و پله ای(استپ کنترل) تقسیسم
می گردند.
از نظر نوع سنسور: به بیمتالی، فانوسه ای، رئوستا و دیافراگمی تقسیم می شوند.
از نظر فصلی: به سه نوع تابستانی، زمستانی و دو فصلی تقسیم می شوند.
پس از معرفی انواع آن، حال به معرفی چند نوع ترموستات می پردازیم.
انواع ترموستات ها ازنقطه نظر ات مختلف
۱٫ از نقطه نظر محل نصب
اطاقی ( بالب مخفی ) کانالی ( بالب دار )
۲ . از نقطه نظر تنوع عملکرد
قطع ووصل ( میکرو سوئیچی ) تدریجی (مقاومت متغیر )
۳ . از نقطه نظر فصلی
تابستانی، زمستانی ، دو فصلی ( تابستانی ، زمستانی )
۴ . از نقطه نظر توع سنسور
بی متالی، فانوسه ای، دیچیتالی ، ترمیستوری(الکتریکی )
۵ . از نقطه نظر رنج
زیر صفر ، بالای صفر
۶ . از نظر تعداد مراحل کار
یک مرحله ای ،چند مرحله ای ، پله ایی ( استپ کنترلر )
۷ . ازنقطه نظر حرارت
حرارتی ،برودتی

دانلود کتاب

 

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

توضیح تصویر

سلام من سجاد اسدپور هستم.مهندس تاسیسات علاقه شدید به علم تاسیسات و کامپیوتر دارم.از این رو برای پیشرفت صنعت تاسیسات کشور در عرصه اینترنت و مجازی تلاش می کنم.لذا از عزیزان خواهش می کنم در صورت تمایل همکاری با این جانب لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.با تشکر

پاسخ دهید

بررسی کنید

مبدل حرارتی چیست؟

مبد های حرارتی فرایند تبادل گرما بین دو سیال با دماهای متفاوت که توسط دیواره جامدی ازهم جد…