امروز جمعه, ۲ , مهر , ۱۴۰۰ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.
مدلسازی اطلاعات ساختمان

اخبار تاسیسات مکانیک

تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران

تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران خبر داد و گفت: این سند با معرفی موقعیت گسل ها و پهنه های گسلی شهر تهران با مقیاس مناسب برای کاربری شهری نهایی شده و به…

تاسیسات حرارتی

تاسیسات برودتی

تاسیسات بهداشتی

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﻭﻧﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﻭﻧﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ١. ﻧﺼﺐ ﻛﻔﺸﻮ ﺩﺭ  ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻭ ﺗﺮﺍﺱ ﻣﺴﻘﻒ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻘﻒ ﻭ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ٢. ﻧﺼﺐ ﻛﻔﺸﻮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ (ﺣﺪﺍﻗﻞ ٣ ﺍﻳﻨﭻ) ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. …

کتاب های تاسیساتی

وضعیت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور

وضعیت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور

وقتی که بر اساس یافته های علمی منتشر شده، به دلیل عایق نبودن پوسته ی خارجی ساختمان، اتلاف انرژی به طور میانگین حدود ٣۵ درصد از دیوارهای جانبی، ٢۵ درصد از سقف، ١٠ درصد از کف  و ٢٠ تا ٢۵ درصد از پنجره ه…

عضویت در وب سایت

بستن
*
*

خرید لایسنس HAP v5.10

 

HAP 5.10

پرداخت  و  خرید لایسنس نرم افزار HAP 5.10

RIAL 3,000,000 – خرید

 

پذیرش پروژه

پذیرش پروژه

دعوت به نویسندگی

نویسندگی