با توجه به اهمیت سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانها و جایگاه فنی و اقتصادی آن و حساس بودن موضوع در تصمیم گیری های شاغلین بخش ساختمان بر آن شدیم که مطالب مختصری از در مورد یکی از سیستم های موجود را ارائه کرده تا خواننده های محترم مورد استفاده قرار داده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مدیرین فنی شرکت تماس حاصل نمایید

با توجه به اهمیت سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانها و جایگاه فنی و اقتصادی آن و حساس بودن موضوع در تصمیم گیری های شاغلین بخش ساختمان بر آن شدیم که مطالب مختصری از در مورد یکی از سیستم های موجود را ارائه کرده تا خواننده های محترم مورد استفاده قرار داده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مدیرین فنی شرکت تماس حاصل نمایید .
سیستم های گرمایش کفی به سه شکل کلی وجود داشته است:
در نوع اول گرمایش کف به وسیله عبور هوای گرم از داخل تونل های تعبیه شده در زیر ساختمان ها تامین می شد که این روش برای اولین بار در ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در قصری واقع در آناتولی استفاده شده است و با توجه به هزینه بالایی که داشت صرفا در قصرها و دربارهای سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفت و یک سیستم عام الشمول نبود
نوع دوم ایجاد گرمایش از کف با استفاده از سیستم های الکتریکی بود که با نصب المنت هایی در کف، گرمایش ساختمان را تامین میکردند که با توجه به هزینه بالای آن این سیستم نیز مورد توجه قرار نگرفته است
نوع سوم ایجاد گرمایش از کف با استفاده از سیستم آب گرم می باشد که در دهه اخیر در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفته است و در حال حاضر بیش از ۳۰% از منازل مسکونی و اداری واقع در اروپا مجهز به این سیستم می باشند و در حال حاضر در ایران نیز این روش رو به پیشرفت و توسعه می باشند.

به هر حال سیستم گرمایش کفی به دلیل گرمای مطبوعی که دارد و همچنین انتشار آن از پایین ترین سطح فضای داخلی ساختمان که بیشتر مورد استفاده ساکنین بوده مورد توجه بیشتری قرار گرفته و سیر استفاده از سیستم عبور هوای گرم از داخل تونلها هم اکنون به عبور آّ از داخل لوله ها تبدیل شده که این امر نه تنها هزینه گزافی نداشته بلکه در مصرف انرژی نیز صرفه جویی قابل ملاحظه های صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید