تجهیزات کنترلی مورد استفاده در چیلرهای جذبی

یک چیلر جذبی برای داشتن عملکرد مناسب و بدون مشکل نیازمند کنترل پارامترهای مختلفی به طور دائم می باشد در ادامه مطلب با تعدادی از این حسگر ها و کنترل ها بیشتر آشنا می شویم برای فهم بهتر عملکرد و تهیه نقشه فرمان و قدرت داشتن اطلاعات در این مورد ضروری می باشد.

 

  1. کنترلر سطح مبرد
  2. کلید قطع پمپ مبرد
  3. کنترلر فشار بالای کندانسور
  4. کنترلر دمای بالای ژنراتور
  5. کنترلر دمای پایین مبرد
  6. کنترلر دمای آب ورودی برج خنک کن به کندانسور
  7. کنترلر دمای لوله ضد کریستال
  8. کنترلر دمای آب خروجی سیستم
  9. فلو سویچ جریان آب سیستم و برج

 

 

کنترلر سطح مبرد :

در واقع این کنترلر نوعی سویچ شناور می باشد و در صورتی کا تشخیص دهد سطح مبرد کم تر از حد تعیین شده است با فرمان به شیر برقی مسیر بین دهش پمپ ابزربر و مکش پمپ مبرد مقداری از محلول را وارد مبرد می نماید با این کار از دو پدیده کاویتاسیون در پمپ مبرد و کریستال شدن دستگاه به جلوگیری می نماید.

 

کلید قطع پمپ مبرد:

این کنترل کننده نیز از نوع کنترل کننده شناوری سطح می باشد ، و پایین تر از کنترلر سطح مبرد تنظیم می شود در صورت عمل نمودن کنترلر قبلی در صورتی که سطح مبرد همچنان پایین تر بیاید این کنترلر حدی فرمان به خاموش شدن پمپ مبرد می دهد.

 

کنترلر فشار بالای کنداسور:

این کنترلر یک کنترل کننده ایمنی و حدی می باشد در صورت بالا رفتن بیش از حد فشار کندانسور ( فشار در حدود ۱ بار )فرمان به خاموش شدن دستگاه تا زمان رفع این مشکل می دهد (فشار معمول کندانسور حدود ۰٫۰۵ بار می باشد)

 

کنترلر دمای بالای ژنراتور:

این کنترلر نیز از نوع کنترل کننده های حد می باشد و در عملکرد عادی دستگاه تاثیری ندارد در صورت بالا رفتن بیش از حد دمای ژنراتور (چیلر های ۲ اثره ۱۶۵ درجه سانتی گراد وچیلرهای تک اثره ۱۲۱ درجه سانتی گراد) فرمان به خاموش شدن مشعل دستگاه می دهد در بعضی از چیلر ها پس از پایین آمدن دما ژنراتور خود به خود دستگاه راه اندازی می شود و در بعضی باید با ریست نمودن دستگاه آن را مجددا راه اندازی نمود.

 

کنترلر دمای پایین مبرد :

همانطور که از اسم این کنترلر مشخص است در واقع نوعی آنتی فریز می باشد و در صورت پایین آمدن دمای مبرد به زیر ۴ درجه سانتی گراد فرمان خاموش شدن دستگاه را صادر می کند در عملکرد عادی دستگاه این کنترلر تاثیری ندارد (کنترلر حد) در صورت بالا رفتن مجدد دمای مبرد بالای ۷ درجه سانتی گراد مجددا دستگاه راه اندازی می شود.

 

کنترلر دمای آب ورودی برج خنک کن به کندانسور:

یکی از دلالیل عمد آسیب دیدن چیلر های جذبی در واقع پایین آمدن دمای آب برج خنک کن می باشد با پایین آمدن دمای آب برج دستگاه به سمت پدیده کریستال و گسترش آن پیش می رود دستگاه های مختلف در بار مختلف می توانند با دما های مختلف از آب برج کار بدون مشکل کار نمایند ولی به طور معمول این کنترلر در دمای ۲۴ درجه تنظیم می شود پس از پایین آمدن دما از دمای تنظیم شده و ارسال فرمان از این کنترلر برای پردازشگر اصلی این پردازشگر است که تصمیم لازم را برای اصلاح این شرایط با صدور فرمان مختلف می گیرد. فرمان های مانند خاموش نمودن فن برج ،بای پس نمودن آب برج و یا اضافه نمودن بار دستگاه

 

کنترلر دمای لوله ضد کریستال:

بالا رفتن دمای این لوله در واقع هشداری برای شروع پدیده کریستال در دستگاه می باشد در شرایط نرمال این لوله که مسیری بین ژنراتور و ابزربر می باشد با مقداری از محلول پر می باشد و شرایط را برای تفاوت فشار این دو قسمت حفظ می نماید در صورت بروز کریستال در مسیر (مبدل ) و ادامه آن و مسدود شدن جریان محلول به طور طبیعی در ژنراتور سطح محلول بالا رفته و باعث جاری شدن محلول از ژنراتور به ابزربر می شود دمای بالای این محلول باعث باز شدن مسیر جریان محلول و رفع کریستال دستگاه می شود در صورتی که دمای لوله بالا رود(بالاتر از ۷۱ درجه سانتی گراد ) این حس گر تشخیص داده و با فرمانی دستور به باز شدن شیر برقی مسیر بین دهش پمپ مبرد به مکش پمپ محلول می شود و با این کار باعث رقیق شدن محلول و رفع کریستال می شود.

 

 

کنترلر دمای آب خروجی سیستم:

در صورت پایین آمدن آب سرد خروجی سیستم از دستگاه و یا بالا رفین آن باصدور فرمان برای ژنراتور(شعله مستقیم مشعل ویا بخار ورودی) فرمان زیاد یا کم نمودن بار دستگاه را می دهد

 

سویچ جریان آب سیستم و برج (فلو سویچ) :

این سویچ وظیفه تشخیص جریان در لوله های آب برج خنک کن و سیستم را دارد در صورتی که جریان در لوله ها برقرار نباشد از روشن شدن دستگاه . در صورت روشن بودن دستگاه با قطع جریان فرمان خامش شدن دستگاه را صادر می نماید .معمولا برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی پمپ های برج و پمپ های آب سیستم را با مدار راه اندازی دستگاه اینتر لاک می نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید