کتاب کتاب چیلرهای جذبی را می توان به طور خلاصه چنین توصیف کرد :ویژه آن دسته از مخاطبانی که علاقمند به کسب اطلاعات کلی و در عین حال اصولی درباره خنک کننده ی های جذبی هستند.مولف صادقانه در مقدمه کتاب خود آورده است : در کتاب حاضر سخنی از تعمیر و نگهداری چیلرهای جذبی و مطالب دیگری از این قبیل مانند عیب یابی به سبک و سیاق تعمیرکار چیلرهای خود باشید به میان نیامده و خوانندگان نباید انتظار خود آموزهایی با عناوین فریبنده ساده و همه کاره و جامع و کامل را داشته باشد.[vip-members][/vip-members]

کتاب کتاب چیلرهای جذبی را می توان به طور خلاصه چنین توصیف کرد :ویژه آن دسته از مخاطبانی که علاقمند به کسب اطلاعات کلی و در عین حال اصولی درباره خنک کننده ی های جذبی هستند.مولف صادقانه در مقدمه کتاب خود آورده است : در کتاب حاضر سخنی از تعمیر و نگهداری چیلرهای جذبی و مطالب دیگری از این قبیل مانند عیب یابی به سبک و سیاق تعمیرکار چیلرهای خود باشید به میان نیامده و خوانندگان نباید انتظار خود آموزهایی با عناوین فریبنده ساده و همه کاره و جامع و کامل را داشته باشد.

مطالب کتاب بر تجهیزات تراکمی مشخص که برای سرمایش ساختمان به نام خاص چیلرتراکمی مشهور شده اند متمرکز شده است. و این رو برای مهندسین و دانشجویان و پژوهشگرانی که می خواهند اطلاعات جامع و مفیدی در این خصوص داشته باشند بسیار مفید است.گفتنی است: خنک کننده های جذبی در مقایسه با سایر خنک کننده هایی چون تجهیزات جزبی، تبخیری و ترمودا الکتریکی از تنوع بی نظیری، برخوردارند و این گوناگونی هم ازنظرات ساختار و هم از نظر کاربردی چنان طبق گسترده ای را به وجود آورده اند که بی تردید می توان این نوع تجهیزات را فارغ از برخی ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی در هر اقلیمی و برای هر نوع کاربردی سرمایشی مورد استفاده قرار داد.مبانی سرمایش تراکمی، سیستم سرمایش واقعی، اجزای چیلرهای تراکمی، مبودها، انواع چیلرهای تراکمی، انتخاب و نصب، چیلرتراکمی و انرژی فصل دو کتاب چیلر تراکمی را شامل می شود.

 

دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید