کندانسور در سیستم‌های دربردارنده مبدل گرما ابزار یا واحدی است که برای چگالش ماده ‌ایی از حالت گازی به حالت مایع به کار می‌رود و این کار را با خنک کردن آن ماده‌ انجام می‌دهد. در این فرآیند حرارت نهان (Latent heat ) ماده گرفته می‌شود و به خنک کننده کندانسور منتقل می‌شود.

کندانسور در سیستم‌های دربردارنده مبدل گرما ابزار یا واحدی است که برای چگالش ماده ‌ایی از حالت گازی به حالت مایع به کار می‌رود و این کار را با خنک کردن آن ماده‌ انجام می‌دهد. در این فرآیند حرارت نهان (Latent heat ) ماده گرفته می‌شود و به خنک کننده کندانسور منتقل می‌شود. کندانسورها معمولاً مبدل گرما هستند و دارای طراحی‌های مختلف هستند. آنها در سایزهای مختلف و در اندازه خیلی کوچک ( دستی) تا کندانسورهای بسیار بزرگ صنعتی در فرآیندهای صنعتی موجود می‌باشند. به عنوان مثل، یخچال از یک کندانسور استفاده می‌کند تا گرمای خارج شده ار مواد را به هوای بیرون انتقال دهد. کندانسورها در تهویه‌های هوا، در فرآیندهای شیمیایی صنعتی همانند تقطیر، کارخانه‌ها و دیگر سیستم‌های مبدل گرما استفاده می‌شوند. استفاده از آب یا هوای خنک به عنوان خنک کننده در اکثر کندانسورها امری طبیعی محسوب می‌شود

دانلود کاتوگ

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید