برای انجام عملیات ایمن و سرویس قابل اعتماد به عنوان یک سیستم دیگ بخار به صورت آنلاین یا آفلاین ارائه می شود، باید مراحل خاصی را دنبال کرد.برای انجام عملیات ایمن و سرویس قابل اعتماد به عنوان یک سیستم دیگ بخار به صورت آنلاین یا آفلاین ارائه می شود، باید مراحل خاصی را دنبال کرد. این مراحل بسته به اینکه آیا سیستم گرم یا سرد است، متفاوت است.

راه اندازی، سیستم داغ

مراحل زیر برای یک دیگ بخار در یک سیستم داغ که به صورت آنلاین باز می شود، اعمال می شود:

 

۱- کلید سوئیچ را روشن کنید و خلبان و شعله های اصلی را ثابت کنید.


۲-  
اطمینان حاصل کنید که دریچه دیافراگم و تخلیه بین سوپاپ اصلی (سوپاپ) اصلی و دریچه بدون بازگشت باز هستند. این هوا از سیستم خارج می شود.


۳-اگر یک نصب شده باشد، دریچه مقرری را در اطراف سوپاپ های اصلی بخار باز کنید.


۴-
دریچه اصلی شیر بخار را باز کنید.


۵-
هنگامی که فشار به ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر برسد، دریچه های دیگ بخار را ببندید.


۶-
با قطع برق بویلر، قطع آب کم آب را آزمایش کنید، و بطور طبیعی بویلر را بخار دهید. اگر سوئیچ قدرت را به سوزن در سطح پایین مناسب برساند، بلافاصله برق را به سوزان برسانید و اقدام اصلاحی کنید. اگر قدرت را قطع کند، سوپاپ تغذیه دیگ را مجددا فعال کنید و اجازه دهید که برش کم آب به طور خودکار بازیافت شود و دیگ بخار را دوباره راه اندازی کنید.


۷-هنگامی که فشار بخار به ۷۵ تا ۸۵ درصد فشار خط سیستم برسد، دریچه بدون بازگشت را باز کنید.


۸-
به صورت دستی شیر ایمن را آزمایش کنید تا عملیات مناسب و مجدد انجام شود.


۹-
در طول آتش سوزی کم، فشار آهسته بویلر را افزایش می دهد، به این ترتیب که شیر بدون بازگشت به طور خودکار دیگ بخار را به سیستم زنده متصل می کند.


۱۰-
دریچه خط مقطع (در صورت نصب) و تخلیه بین دریچه توقف اصلی (سوپاپ) و شیر غیر بازگشت


۱۱-تأیید کنید تمام کنترل های خودکار به درستی کار می کنند.

راه اندازی، سیستم سرد

یک سیستم دیگ بخار سرد یکی است که لوله و بویلر سرد یا در دمای محیط است. این سیستم در حالت قراردادی قرار دارد و در حال افزایش است. مراحل زیر جزئیات نحوه یابی سیستم دیگ بخار سرد را به صورت آنلاین شرح می دهد:

چک کردن شواهدی از نشت، مانند قطره قطره یا کلسیم در لوله، اتصالات و اتصالات.
هنگامی که سیستم “گرما” رشد می کند، توانایی گسترش مفاصل را به درستی گسترش می دهد.
تامین سوخت را بررسی کنید. برای روغن سنگین، اطمینان از تجهیزات پیش گرم کردن (الکتریکی و / یا بخار) عملی است. برای نفت سبک یا سنگین، تایید کنید که مخزن پر است و آب نزدیک به پایین است. در صورت شلیک گاز، فشار مناسب را در تنظیم کننده اصلی اطمینان حاصل کنید.
اطمینان از بازرسی در دیگ بخار به درستی گسسته و بسته شده است. اطمینان حاصل کنید که هر پوشش روی پشته خنک کننده و گیره های دستی در شکاف یا پشته باز هستند.
دریچه های دیگ بخار و دریچه تغذیه دیگ بخار را باز کنید. اطمینان حاصل کنید که سوپاپ های خروجی و هر سوپاپ سوپاپ بسته شده اند. دریچه های گاز دستی را باز کنید و برای هر نوع نشت دریچه های اتوماتیک در قسمت اصلی و خلبان چک کنید. دریچه های ایمنی را برای لوله کشی مناسب و تخلیه ایمنی از طریق سقف چک کنید.
دیگ بخار را با آب به سطح نشان داده شده توسط شیشه شیشه دودکش پر کنید.
در صورت لزوم، سیستم تغذیه دیگ، از جمله پمپ ها را برای تنظیم درست و بسته بندی، بررسی کنید. دریچه فاضلاب اتوماتیک را برای نشانه های نشت یا آسیب دیده بررسی کنید. اجازه دهید سیستم تغذیه به سطح مناسب خود برسد و نیرو را برای بررسی عملکرد پمپها، از جمله فشار تخلیه آن اعمال کنید.
پمپ های انتقال مایع را برای شرایط و عملیات مناسب بررسی کنید.
سوئیچ مشعل را وارد کنید، قدرت را به مدار کنترل دیگ بخار وصل کنید. بصیرت خلبان و آتش سوزی اصلی را بازبینی کنید. اسکنر شعله را برای عملیات مناسب آزمایش کنید.
شروع به گرم کردن دیگ بخار به آرامی، اجازه می دهد برای گسترش تدریجی. دریچه های توقف توقف (خودکار) بدون بازگشت و اصلی را باز کنید. تمام دریچه های تخلیه را باز کنید تا مایع منی برای خروج از لوله ها قبل از اینکه بخار سیستم را پر کند.
برای اطمینان از اینکه سطح آب مناسب حفظ می شود، شیشه ای سنج را در قسمت پایین آب دیگ بخار تماشا کنید.
پس از فشار دادن حدود ۱۵ psig، شروع به بسته شدن دریچه های دیگ بخار و تخلیه کنید.
از بین بردن کم آب و شیشه آن اندازه گیری کنید.
اطمینان حاصل کنید که سیستم عامل به درستی کار می کند.
عملکرد الکتریکی، عملیات و پر کردن مخزن آب شور را بررسی کنید.
دیگ بخار را به عملیات اتوماتیک متصل کنید و برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان نظارت کنید.

خاموش شدن

برای تعطیل کردن یک دیگ:

خاموش کردن مشعل
سوخت را به سوختن خاموش کنید.
دریچه تخلیه خروجی سوپری حرارت (اگر مجهز باشد) را باز کنید.
سوپاپ های اصلی بخار را خاموش کنید و تمام زهکشی ها را باز کنید.
سیستم تغذیه دیگ را خاموش کنید.

منبع : http://www.cleaverbrooks.com

 

 

دیدگاهتان را بنویسید