سامانه هوشمند پایش و راهبری موتورخانه در حقیقت بخشی از مجموعه ایست که ما بعنوان BMS میشناسیم. این سامانه در حقیقت خلاصه شده BMS بشکلی است که فقط پایش و راهبری اجزاء موتورخانه تاسیسات از قبیل چیلرها، بویلرها، پمپ های سیرکولاسیون ونیز مدار های روشنائی را انجام میدهد. شاید بتوان این بخش را بطور خلاصه سامانه مدیریت انرژی در ساختمان یا  (Energy Management System) نامگذاری نمود. وظیفه این سامانه تنظیم حجم فعالیت تاسیسات حرارتی و برودتی در حد نیاز واقعی ودر زمان بهره برداری ساختمان می باشد.

 

بعضا میتوان روشنائی را نیز با این سامانه راهبری نمود. یکی از نکات مهم در استفاده از این سامانه ، تنظیم جدول زمانی بهره برداری از ساختمان در ساختمان های اداری و تجاریست. این سامانه در روزهای پایانی هفته و در تعطیلات رسمی موتورخانه را خاموش وروشنائی را از مدار خارج مینماید. در روزهای کاری نیز سامانه با پردازش اطلاعات ورودی از قبیل دمای هوای بیرون و افت دمای رفت و برگشت در گرمایش و یا سرمایش، دمای تنظیمی تاسیسات (set point) را مشخص می نماید .

 

بدین گونه است که ساختمان فقط در زمان بهره برداری و فقط باندازه مورد نیاز انرژی صرف گرمایش و سرمایش و یا روشنائی مینماید. اگریک پروژهBMSرا بخواهیم به فازهای اجرائی کوچکتر تقسیم نمائیم، سامانه هوشمند کنترل موتورخانه میتواند بعنوان اولین فازی تعریف شود که اتمام آن باعث میگردد ساختمان بتواند تا حد قابل قبولی توانائی تطبیق با شرایط بیرونی و درونی را دارا باشد.

 

خصوصا در شرایط فعلی که بزودی شاهد تمایل همگانی مالکین ساختمان ها برای بهره مندی از تجهیزاتی که باعث کاهش مصرف انرژی میشوند خواهیم بود، اجرای پروژه سامانه هوشمند کنترل موتورخانه بدلیل سادگی وقیمت پائین میتواند راهکارمناسبی برای عبور از این مقطع زمانی باشد. از طرف دیگر وجود زیرساخت لازم برای توسعه سامانه در آینده، نگرانی تبدیل سامانه را به  BMS مرتفع نموده است .

دیدگاهتان را بنویسید