وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارتهای مالی، جانی و زیست محیطی فراوان به سازمانهای مختلف میشود. علاوه بر خسارتهای مستقیم و مشهود حوادث، که شامل مواردی نظیر خسارتهای وارد شده به تجهیزات و اموال میباشد، هزینههای دیگری نظیر کاهش اعتبار سازمان به عنوان هزینههای غیرمشهود به سازمانها تحمیل میگردد، در ضمن بسیاری از حوادث مانند نقص عضو و یا از بین رفتن محیط زیست را نمیتوان جبران نمود.در گذشته پرداختن به اثرات و خسارات ناشی از حوادث، بیشتر بعد از وقوع حادثه صورت میگرفت. اما این رویکرد با توجه به هزینههای فراوان، دیگر مقرون به صرفه نبوده و به همین دلیل، در سازمانها از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست در قالبی نظامند، مورد توجه قرار گرفت. از جمله مواردی که سبب تغیر و تحول عظیم در فرهنگ ایمنی سازمانها شد، وقوع حادثۀ و خسارتهای بیشمار ناشی از آن بوده است. تا قبل از این حادثه صنایع با تاکید بر بکارگیری chernobylحفاظهای مناسب، تجهیزات حفاظت فردی و همچنین آموزش و برقراری نظامهای تشویقی- تنبیهی، وضع دستورالعملها و استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی سعی در کاهش آمار حوادث داشتند. اما حادثه نشان داد که جهت جلوگیری از حوادث تنها بکارگیری روش های فوق و اجبار کارکنان در chernobyl اجرای دستورالعملها کافی نیست بلکه ایجاد و اشاعه تعهد درونی به ایمنی و نشان دادن آن در رفتار که در واقع همان فرهنگ ایمنی است، تضمین کننده اثربخشی و موفقیت روش های فوق می باشد. بدیهیست که استقرار فرهنگ ایمنی، در ابتدا، کار بسیار دشواری بوده، به خصوص در جوامعی که فرهنگ استفاده ایمن از تجهیزات و ماشین آلات وتکنولوژی، بعد از جا افتادن عادت های غلط ترویج می گردد، مثلا ابتدا خودرو وارد شده و سپس سعی می شود که بستن کمربند ایمنی به عنوان یک ارزش ترویج گردد، ولی در جوامع پیشرفته صنعتی این دو از یکدیگر جدا نیستند و افراد از همان ابتدای استفاده از یک ماشین یا تکنولوژی، فرهنگ ایمنی خاصآن را نیز کسب نموده و از انجام اعمال غیر ایمن که گاهاَ به صورت عادت در می آیند بصورت ناخودآگاه اجتناب می کنند. به عبارت دیگر در یک سازمان موفق رفتار ایمن یک ارزش و باور پایدار می باشد.
این بدان معناست که در سازمانهایی که ایمنی در آنها پایدار و با دوام است افراد برای رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و … تشویق نمیشوند و برای قصور در انجام آنها توبیخ نمی- گردند. بلکه در این سازمانها رعایت ایمنی ، باور و رفتار ذاتی افراد و امری بدیهی است . معمولا کارکنان دارای باورهای اشتباهی هستند که بر پایه همان باورها به کارهای خود در صنعت می پردازند. جملاتی نظیر “برای من هیچ حادثه ای رخ نمی دهد” ، ” اصلا نگران رعایت نکردن نکات ایمنی
نیستم.” ، ” همیشه می خواستم کارم را سریع انجام دهم.” ، ” فقط وقتی رئیسم اطرافم بود، از لوازم حفاظت فردی استفاده می کردم.” و ” همیشه فکر می کردم اگر یک یا دو نکته ایمنی را رعایت نکنم، حادثه ای رخ نمی دهد. چرا که بسیاری از آنها را رعایت می کردم.” هرگز خسارات ناشی از وقوع حادثه را جبران نمیکنند.
چرا که عدم رعایت نکات ایمنی، تنها در عرض چند ثانیه، ممکن است سبب از دست رفتن زندگی یک فرد شده و یا صدماتی را ایجاد کند که به موجب آن، فرد مجبور شود بقیه عمر خود را بدون یکی از اعضای بدن خود ادامه داده و نتایجی چون ناتوان شدن، احساس عدم مفید بودن، فقدان تندرستی و
سلامت، ایجاد رنج و زحمت برای اطرافیان حاصل میگردد.درک اهمیت رعایت ایمنی زمانی مشخص میشود که تمام کارکنان شرکت، تبعات عدم رعایت ایمنی را
دانسته و بدانند که مسئول حفظ سلامتی خود و همکارانشان هستند. متاسفانه در بعضی از موارد ازقوانین ایمنی برداشت اشتباه شده و گمان میرود که این قوانین، از موانع و بازدارندههای کار و فعالیت میباشد، در صورتیکه این قوانین فقط در راستای محافظت از کارکنان، واحد صنعتی و محیط زیست اقدام نموده و رعایت آنهاکاملاً به نفع کارکنان و شرکت میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید