محاسبه سر انگشتی بار گرمایی ساختمان به منظور انتخاب بویلر (fast boiler ‘s heating load calculating)  یکی از روش های ساده و تا حدودی دقیق برای انتخاب  بویلر  مورد نیاز است و در مواقعی که سپردن کار در دست مهندسان مشاور نیازمند وقت و سرمایه بالایی است می توان از این روش بهره برد. محاسبه دقیق بار گرمایی فضاهای مختلف به منظور انتخاب بویلر مناسب، علاوه بر شرایط محیط و طرح داخل نیازمند آگاهی از میزان هوای نفوذی وهم چنین بار گرمایی لوازم بهداشتی دارد.

تعادل گرمایی

محاسبات سرانگشتی راه حلی ساده و سریع است که پاسخگوی خریداران بویلر ها می باشد. در این روش با در دست داشتن مساحت بنا (ساختمان معمولی شامل ادارات، منازل مسکونی و مراکز تجاری) میتوان توان بویلر مورد نظر را محاسبه کرد، باید مدنظر داشت که  ضریب اطمینان و راندمان بویلر منظور شده و نیاز به اعمال مجدد آن ها نمی باشد:

Q space left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis equals 320 asterisk times A

Q space left parenthesis K c a l divided by h r right parenthesis equals 150 asterisk times A

با استفاده از جدول زیر می توان واحدهای توان و مساحت را تبدیل نمود:

space 1 K c a l divided by h r space equals 3.96 space B t u divided by h r
1 space K W equals 3412 space B t u divided by h r
1 space B t u divided by h r equals 0.25 space K c a l divided by h r
1 space f t squared equals 0.09 space m squared
1 space y d squared equals 0.836 space m squared

ضریب ۳۲۰ با توجه به موقعیت مکانی طرح بین ۲۰۰ الی ۶۰۰ متغیر است. مثلا برای شهری مانند تهران  مقدار این ضریب ۶۰۰است.

مثال:

ساختمانی اداری  با زیربنای مفید ۷۰۰۰ متر مربع  در شهر تهران قرار دارد. بار گرمایی مورد نیاز و نوع بویلر  انتخاب را بیابید؟

Q equals 600 asterisk times 7000 left parenthesis m 2 right parenthesis equals 4200000 space left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis equals 1.23 space M W space
space Q equals 150 asterisk times 7000 left parenthesis m 2 right parenthesis equals 1050000 left parenthesis K c a l divided by h r right parenthesis equals 1.22 space M W

 

با مراجعه به کاتالوگ

کاتالوگ بویلر آب گرم سه پاس

 

 

 با توجه به ظرفیت به دست آمده بویلرPHWB1-145 انتخاب می شود.

تخمین بار گرمایی تولید آب گرم مصرفی:

به منظور انتخاب بویلر جداگانه جهت تامین میزان دبی حرارتی مورد نیاز جهت تولید آب گرم مصرفی فضاهای مختلف به تفکیک نوع کاربری و با توجه به تعداد ساکنین به می توان از فرمول های محاسبه سریع زیر بهره برد.

تعداد افراد حاضر=C

فرمول بر اساس تعداد ساکنین نوع کاربری
Q equals 4000 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times C خانه ویلایی
Q equals 4000 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times C آپارتمان با منبع اختصاصی
Q equals 2800 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times C آپارتمان با منبع مشترک
Q equals 3300 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times C هتل
Q equals 600 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times C ساختمان اداری
Q equals 1400 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times C کارگاه و کارخانه
Q equals 4000 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times C خوابگاه
Q equals 5000 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis asterisk times C مدارس

یاداور می شود که در فرمول های برحسب مساحت بخش اول میزان بار تامین آب گرم بهداشتی نیز منظور شده است.

به طور مثال برای محاسبه دبی حرارتی مورد نیاز برای یک خوابگاه سربازان با ۱۵۰۰ نفر ساکن داریم:

Q equals 1500 asterisk times 4000 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis equals 6000000 space left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis equals 1758.4 K W equals 1511974.56 left parenthesis K c a l divided by h r right parenthesis

با توجه به بار حرارتی محاسبه شده طبق جدول بالا و با مراجعه به کاتالوگ بویلرهای سه پاس آب گرم

PHWB2

به منظور تامین آب گرم مصرفی سربازخانه صورت مساله بویلر PHWB2-1.85 انتخاب می شود.

محاسبه سر انگشتی بار گرمایی ساختمان هایی با بار هوای تازه بالا به منظور انتخاب بویلر

جهت محاسبه سر انگشتی بار گرمایی ساختمان هایی با بار هوای تازه بالا به منظور انتخاب بویلر نظیر بیمارستان ها و آزمایشگاه ها به علت وجود عوامل بیماری زا در هوای در گردش در سیستم تهویه مطبوعشان ،کارخانه ها و سوله های صنعتی به علت وجود ذرات گرد و غبار حاصل از قسمت های مختلف و استخرها به علت وجود گاز کلر استفاده شده برای تصفیه آب، نیازمند حجم بالایی از هوای تازه به منظور تامین هوای پاک و سلامت هستند. از این رو برای محاسبه سریع بار گرمایی فضاهای نام برده شده و فضاهای دیگری که چنین شرایطی را دارا هستند از فرمول زیر استفاده می شود:

Q space left parenthesis b t u divided by h r right parenthesis equals 800 asterisk times A

Q space left parenthesis K c a l divided by h r right parenthesis equals 300 asterisk times A

در فرمول بالا ضریب ۸۰۰ مابین ۴۰۰ الی ۱۲۰۰ با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

در فرمول بالا ضریب ۳۰۰ بین ۱۰۰ الی ۳۰۰ با توجه به موقعیت طرح تغییر می کند.

A: مساحت فضای مورد نظر بر حسب m 2

به منظور تبدیل واحد می توان از جدول زیر استفاده نمود:

1 space f t squared equals 929 space c m squared
1 space y d squared equals 0.84 space m squared
1 i n c h squared equals 6.45 space c m squared
1 space B t u divided by h r equals 0.251 space K c a l divided by h r
1 space K W equals 3412.14 space B T U divided by h r
1 space K W equals 859 space K c a l divided by h r

به طور مثال برای یک بیمارستان با زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع واقع در شهر آبادان میزان بار گرمایی به صورت زیر است:

Q left parenthesis b t u divided by h r right parenthesis equals 400 asterisk times A equals 400 asterisk times 5000 equals 2000000 left parenthesis B t u divided by h r right parenthesis equals 0.58 space M WQ left parenthesis K c l divided by h r right parenthesis equals 100 asterisk times A equals 100 asterisk times 5000 equals 500000 left parenthesis K c a l divided by h r right parenthesis equals 0.58 M W

 

توزیع هوا

با توجه به بار گرمایی محاسبه شده و با مراجعه به کاتالوگ بویلر های آب داغ 

کاتالوگ بویلر آب داغ

با مراجعه به کاتالوگ بالا برای ظرفیت ۰٫۵۸ مگا وات۵۸-PHWB1 انتخاب میشود.

و هم چنین به دلیل استفاده عموم بیمارستان ها از سیستم بخار با توجه کاتالوگ بخار پاکمن:

کاتالوگ بویلر بخار

دیدگاهتان را بنویسید