خانه تاسیسات تاسیسات بهداشتی مزایای سیستم لوله کشی کلکتوری

مزایای سیستم لوله کشی کلکتوری

در لوله کشی به روش سنتی با استفاده از شبکه موازی لوله سرد و گرم در طول مسیر مورد نیاز حرکت نموده و در نقاط مصرف از شبکه انشعاب گرفته می شود

در سیستم سنتی
سعی می گردد با بالا بردن قطر لوله ها مشکل شماره ۱ کاهش پیدا نماید . بدلیل خروجی های زیاد میزان استفاده از اتصالات زیاد می شود .
در لوله کشی به روش سنتی با استفاده از شبکه موازی لوله سرد و گرم در طول مسیر مورد نیاز حرکت نموده و در نقاط مصرف از شبکه انشعاب گرفته می شود
در سیستم سنتی
سعی می گردد با بالا بردن قطر لوله ها مشکل شماره ۱ کاهش پیدا نماید .
بدلیل خروجی های زیاد میزان استفاده از اتصالات زیاد می شود .
بدلیل استفاده زیاد از اتصالات ضریب اطمینان آب بندی در طول زمان کاهش و پرت لوله افزایش می یابد
در صورت بروز مشکل و یا نشتی در شبکه عیب یابی و مشخص نمودن مکان نشتی به آســـــــــانی امکان پذیر نبوده و مستلزم ایجاد خسارتهای زیاد می باشد
سیستم کلکتوری در در شبکه آب سرد و گرمدر این روش ورودی های آب سرد و گرم هر کدام در یک کلکتور (تقسیم کننده) متمرکز شده و سپس از کلکتور جهت سایر نقاط مورد نیاز انشعاب گرفته میشودسیستم کلکتوری در شبکه حرارت مرکزی (موتورخانه ـ پکیج) ورودی آب گرم در یک کلکتور و خروجی نیز در یک کلکتور متمرکز می گردد
از کلکتور ورودی جهت تمامی نقاط مورد نیاز (رادیاتور ها یا سیستم کف خواب) انشعاب گرفته شده و برگشتی لوله به کلکتور خروجی بر می گردد
سئوال : در سیستم کلکتوری چگونه می توان هوا گیری نمود ؟
پاسخ : با نصب یک عدد هواگیر اتوماتیک در انتهای هر کلکتور و در برخی از طرحها جهت جلوگیری از هوا گرفتن شبکه کلکتور در کف طراحی میگردد

مزایای استفاده از سیستم کلکتوریصرفه جوئی از طریق کاهش مصرف اتصالات
صرفه جوئی از طریق کاهش قطر لوله و اتصالات مورد استفاده
افزایش ضریب آب بندی (بدلیل عدم استفاده از اتصالات در کف)
توزیع یکنواخت حرارت
توزیع یکنواخت فشار آب و کنترل قسمتهای مختلف
امـــــکان قطع و وصل و کنترل قسمتهای مختلف سیستم از محل کلکتور و نتیجتاً کاهش مصرف انرژی و عیب یابی سریع
• لازم بــذکر است که در سیستم کلکتوری میزان مصرف لوله از نظر متراژ بیشتر از بقیه روشهای اجرایی می باشد ولی با در نظر گرفتن کاهش سایز لوله مصرفی و اتصالات موردنیاز هزینه افزایش ریالی متراژ لوله توجیه پذیر خواهد بود .
نکتهلوله مسیر ورودی به کلکتور از طرف مغزی می باشد ، جهت ورودی درکلکتورهای ً۱ می توانید از مهره ماسوره ً۱*۲۵ یا ً۱*۳۲ استفاده نمائید .
از بوشن آخر کلکتور می توانید :
کلکتور را به کلکتور بعدی متصل نمائید .
با در پوش انتهای کلکتور بسته شود .
در صورت نصب در شبکه گرمایش از کف و یا شبکه رادیاتورها شیر
تخلیه هوای اتوماتیک نصب نمائید

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

کاهش مصرف انرژی در ساختمان با سیستم تهویه مناسب

کشور ما، کشوری چند فصل با تنوع آب و هوایی بالایی می باشد. از این رو، برای سرمایش و گرمایش …