در ساختمان های تهویه مطبوع ترین بزرگ، هواسازها برای بخش قابل توجهی از حساب
مصرف انرژی ساختمان ها و تأثیر عمده ای بر شرایط آسایش و
هزینه های تعمیر و نگهداری.دستگاه در یک واحد هوا دست زدن به هر دو انرژی استفاده به طور مستقیم در مورد


در
ساختمان های تهویه مطبوع ترین بزرگ، هواسازها برای بخش قابل توجهی از حساب
مصرف انرژی ساختمان ها و تأثیر عمده ای بر شرایط آسایش و
هزینه های تعمیر و نگهداری.دستگاه در یک واحد هوا دست زدن به هر دو انرژی استفاده به طور مستقیم در مورد
از طرفداران، و یا به طور غیر مستقیم، در مورد مبدل های حرارتی، که لود بر روی چیلر و دیگ بخار تحمیل
کارخانه. هواسازها می توانید بی شمار از زیر سیستم (طرفداران، مبدل های حرارتی شامل،
رطوبت، مخلوط کردن دامپر، واحد بازیابی حرارت، فیلترها، دریچه های کنترل، دیسک، حسگرها، و غیره)
همه از آن مستعد ابتلا به گسل می باشد. اطلاعات سنسور از مختلف هوا دست زدن به
زیر سیستم های واحد از طریق مدیریت انرژی است که به طور معمول در یک شبکه واحد در دسترس است و
سیستم کنترل (EMCS). در عمل، تجزیه و تحلیل کمی از اطلاعات در شبکه EMCS است
انجام شده و پتانسیل کامل از سخت افزار است بنابراین متوجه نیست. پتانسیل قابل توجهی
برای استفاده بهتر از این اطلاعات برای تجزیه و تحلیل داده ها و تشخیص خطا به منظور وجود دارد
بهبود عملیات، صرفه جویی در انرژی، و اطمینان از شرایط راحتی.

دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید