۱۳۹۴-۰۱-۰۳

دانلود کتاب حفاظت از آتش در سازه های فلزی در ساختمان های بلند

موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) توسعه و ترویج  اندازه گیری، استانداردها و فن آوری به منظور افزایش بهره وری، تسهیل تجارت، و بهبود  کیفیت زندگی است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ۲۰۰۱، NIST یک کلید در نظر گرفته شده است  نقش در افزایش امنیت میهن کشور است. از طریق پروژه پوشا طیف گسترده ای…