۱۳۹۴-۰۱-۰۴

آشنائی با چیلر های جذبی

در یک تقسیم بندی عمومی می توان چیلرهای جذبی را در دو دسته چیلرهای جذبی آب و آمونیاک و چیلرهای جذبی لیتیوم بروماید و آب طبقه بندی نمود . در واقع در هر سیکل تبرید جذبی یک سیال جاذب و یک سیال مبرد وجود دارد که تقسیم بندی فوق بر این مبنا انجام شده است….

۱۳۹۴-۰۱-۰۴

روش های نوین جمع آوری فاضلاب

اکتری های موجود در فاضلاب با تکثیر خود در زمان توقف فاضلاب در سپتیک عمل هضم را انجام می دهد و مواد جامد فاضلاب را به لجن تبدیل می کند. این مایع با سر ریز از سپتیک تانک خارج شده و به حوضچه پخش می ریزد و از طریق دیوار های مشبک حوضچه جذب زمین…

۱۳۹۴-۰۱-۰۴

اهمیت سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

با توجه به اهمیت سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانها و جایگاه فنی و اقتصادی آن و حساس بودن موضوع در تصمیم گیری های شاغلین بخش ساختمان بر آن شدیم که مطالب مختصری از در مورد یکی از سیستم های موجود را ارائه کرده تا خواننده های محترم مورد استفاده قرار داده و در صورت…

۱۳۹۴-۰۱-۰۴

گرمایش از کف و معایب آن

سامانه گرمایش از کف به دلیل بیماری زا بودن آن سال‌ها پیش توسط موسسات استاندارد بین المللی ممنوع و از چرخه تولید خارج شده است، بنا براین بر خلاف آن چه تبلیغ می شود به عنوان فن‌آوری نوین مطرح نیست.

۱۳۹۴-۰۱-۰۴

ضوابط و مقررات طراحی ایستگاه های تیپ آتش نشانی

این اتاق جهت ایجاد امکان شنیدن کامل می باید عایق صوتی شده باشد . -۲-۱ این اتاق باید به گونه ای طراحی و مکان یابی شود که از دید کامل به شبکه حرکتی مجاور ایستگاه خروجی آشیانه ها و ورودی ای ستگاه برخوردار بوده و ورود و خروج کلیه افراد را به ساختمان زیرنظر داشته…

۱۳۹۴-۰۱-۰۴

مواد سرمازا

برای انتقال حرارت از داخل یک محفظه یا اتاق به خارج، احتیاج به یک واسطه است. در یک سیستم سرد کننده مکانیکی استاندارد، عمل گرفتن حرارت با تبخیر مایعی در دستگاه تبخیر (Evaporator)، و پس دادن آن در دستگاه تقطیر (Condenser) صورت می گیرد و این امر باعث تغییر حالت ماده سرمازا از بخار به…

۱۳۹۴-۰۱-۰۴

آشنایی با وسایل الکتریکی کنترل بویلر

آنها با ما برای بیش از دو صد سال بوده است، و بسیاری از زمان، آنها تا قابل اطمینان ترین مردمی آنها را بسیار نمی دهد هستید فکر می کردم. آنها در ساختمان در سراسر جهان نشسته، انتقال گرما از سوخت به آب، به ما اجازه می دهد به گرم ساختمان ما و یا تکمیل…

۱۳۹۴-۰۱-۰۴

چیلر جذبی چگونه کار میکند؟

در چیلرهای جذبی مایع مبرد آب است برای آب گرمای نهان تبخیر در ۱۰۰ درجه سانتیگراد برابر ۵۲۵ کیلوکالری بر کیلوگرم است . دمای جوش آب را می توان پایین آورد اگر فشار در سطح  آب را پایین بیاوریم ، مثلا اگر فشار مطلق آب ۰٫۵ اتمسفر صنعتی باشد ، دمای جوش ۸۱ درجه سانتیگراد…

۱۳۹۴-۰۱-۰۴

دانلود کاتلوگ واحد کندانسور

کندانسور در سیستم‌های دربردارنده مبدل گرما ابزار یا واحدی است که برای چگالش ماده ‌ایی از حالت گازی به حالت مایع به کار می‌رود و این کار را با خنک کردن آن ماده‌ انجام می‌دهد. در این فرآیند حرارت نهان (Latent heat ) ماده گرفته می‌شود و به خنک کننده کندانسور منتقل می‌شود.

۱۳۹۴-۰۱-۰۴

راهنمای ساختمان سازی سبز برای ساختمان های آموزشی

رویکرد طراحی ادغام پاکت ساختمان فوق العاده عایق، بالا کارآمد سیستم های تهویه مطبوع، و مواد غیر سمی برای ایجاد یک محیط سالم داخل ساختمان در حالی که مصرف انرژی و آب بسیار کمتر است. انرژی اصلی بار در یک ساختمان کلاس درس هوا تهویه است. عنصر کلیدی از تهویه مطبوع سیستم یک سیستم تهویه…

۱۳۹۴-۰۱-۰۳

الگورتیم طراحی مبدل گرمای پوسته و لوله

مطالعه اخیر ، کارکرد الگوریتم ژنتیک، به عنوان ابزاری مناسب جهت طراحی بهینه مبدل حرارتی را نشان میدهد. تابع هدف وزن مبدل، و متغیرهای طراحی عبارتند از: قطر خارجی لوله، ضخامت لوله، جنس لوله، قطر داخلی پوسته، گام لوله ها، فاصله دیوارک ها، برش دیوارک ها، آرایش لوله ها و تعداد گذر لوله ها،