امروز چهارشنبه, ۲۷ , دی , ۱۳۹۶ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.

کنترل هوشمند در تاسیسات

فرهنگ و الگوی نامناسب مصرف ا نرژی و قیمت پائین حاملهای ا نرژی در کشور , تکنولوژی قدیمی تأسیسات حرارتی ساختمان , جملگی عواملی هستند که موجب شده ا ند شدت مصرف ا نرژی در بخش ساختمان کشور در برخی از موارد…

صفحه 34 از 40اولین...1020303233343536 ...آخرین

عضویت در وب سایت

بستن

*
*

پذیرش پروژه

پذیرش پروژه

دعوت به نویسندگی

نویسندگی