امروز پنجشنبه, ۱۴ , فروردین , ۱۳۹۹ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.
مدلسازی اطلاعات ساختمان

اخبار تاسیسات مکانیک

مسابقه انتخاب سیستم تهویه مطبوع ۲۰۱۹

مسابقه انتخاب سیستم تهویه مطبوع ۲۰۱۹

این رقابت برای دانش آموزان در مدارس به پایان رساندن یک برنامه‌درسی اختصاصی و یا ایجاد برنامه آموزشی سیستم‌های محیطی است. این پروژه دانشجویان را تشویق می‌کند تا یک پایه سیستم تهویه مناسب برای مقایسه و …

تاسیسات حرارتی

تاسیسات برودتی

تاسیسات بهداشتی

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﻭﻧﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﻭﻧﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ١. ﻧﺼﺐ ﻛﻔﺸﻮ ﺩﺭ  ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻭ ﺗﺮﺍﺱ ﻣﺴﻘﻒ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻘﻒ ﻭ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ٢. ﻧﺼﺐ ﻛﻔﺸﻮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ (ﺣﺪﺍﻗﻞ ٣ ﺍﻳﻨﭻ) ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. …

کتاب های تاسیساتی

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان؟

بیشترین میزان مصرف از کل مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان متمرکز شده است و این سوال مطرح می شود که با وجود بیش از ۱۰ سال تلاش، خرج بودجه های کلان و درک واقعیتها و اولویتهای فراموش شده، چرا در بهینه سازی…

عضویت در وب سایت

بستن
*
*

پذیرش پروژه

پذیرش پروژه

دعوت به نویسندگی

نویسندگی